Orzecznictwo

Ciekawe sprawy sądowe. Strona zawiera wybrane wyroki sądowe, w których rozstrzygano sprawę interesującą z czysto ludzkiego punktu widzenia. Trzeba uprzedzić, ze lektura, choć ciekawa, jest z reguły przykra. Nie ma się co dziwić, bo do sądu nie trafiają przecież zachowania zasługujące na nagrodę. Jest też o tyle trudna, że napisana językiem wyroków sądowych, przysłaniającym nieco aspekt psychologiczny i społeczny rozstrzyganej sprawy.

Stalking. W przygotowaniu jest zbiór orzeczeń dotyczących stalkingu jako suplement publikacji Stalking w orzecznictwie sądów polskich (też w przygotowaniu).