Tao Te Ching

To podstawa taoizmu. Poniższe tłumaczenie tego dzieła powstało na podstawie licznych wersji anglojęzycznych (jako tzw. tłumaczenie pośrednie), polskiego przekładu Anny Wójcik, które należy cenić wielce, a także wielogodzinnych spotkań Kojota z filozofem Zbigniewem (synem Kojota), bez którego, być może, Kojot przeżyłby życie bez spotkania z filozofią Wschodu, czyli gorzej.

Dzieło składa się z osiemdziesięciu jeden króciutkich rozdziałów, które tutaj można przeczytać i odsłuchać (to drugie także w wersji oryginalnej). W kilku miejscach w wersji polskiej teksty zapisane i nagrane różnią się trochę, w czym nie należy widzieć niczego złego. Wszak dzieło to zaleca sceptycyzm wobec słów. Nie żeby ich nie używać, ale żeby nie liczyć zbytnio na to, że precyzyjnie oddają istotę świata.

Poniżej wersja do czytania, a pod nią wersja do słuchania.

TTC-KJ-net

Rozdziały 1 i 2
Rozdziały 3-5
Rozdziały 6-8
Rozdziały 9-15
Rozdział 16
Rozdziały 17-19
Rozdział 20
Rozdziały 21 i 22
Rozdziały 23 i 24
Rozdział 25
Rozdziały 26-31
Rozdziały 32-38
Rozdział 39
Rozdział 40
Rozdział 41
Rozdział 42
Rozdział 43
Rozdziały 44-46
Rozdział 47
Rozdziały 48-52
Rozdziały 53-58
Rozdział 59
Rozdziały 60-67
Rozdziały 68 i 69
Rozdział 70
Rozdziały 71-79
Rozdział 80
Rozdział 81