Kultura

W tym obszarze chcemy publikować efekty naszych poszukiwań i przeżyć w kręgu szeroko rozumianej kultury, czyli literatury, malarstwa, filozofii i poezji.

Najpierw jednak opublikujemy zbiór opowiadań własnego autorstwa, oparty na obserwacji spraw sądowych.