Stalking

Prezentowane są tu orzeczenia wykorzystane w książce Stalking w orzecznictwie sądów polskich, podzielone na cztery rodzaje sytuacji, w których występuje stalking: rozpad związku, stosunki sąsiedzkie, relacje szkolne i pozostałe przypadki. W każdej grupie orzeczenia ułożone są według dat – od najnowszej.

Rozpad związku

Stosunki sąsiedzkie

Relacje w szkole

Pozostałe przypadki