Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Wydawnictwo Kojot i kruk w Gdańsku, nazywane dalej Wydawnictwem, jest administratorem danych osobowych.

Jedynym celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest działalność Wydawnictwa, a więc dane te gromadzone są w związku:

– ze sprzedażą produktów Wydawnictwa (dane klientów Wydawnictwa);

– z wytwarzaniem produktów Wydawnictwa (dane współpracowników Wydawnictwa).

W każdym przypadku dane zbierane są tylko na podstawie odpowiednich oświadczeń osób zawartych w zamówieniach, umowach, rachunkach, poleceniach przelewu tudzież w innych dokumentach wystawianych przez podmiot danych osobowych. Innymi słowy, gromadzone są tylko te dane osobowe, które dana osoba sama udostępni w powyższych dokumentach.

Wydawnictwo udostępnia dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania przez osobę trzecią czynności związanej bezpośrednio z działalnością Wydawnictwa i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania takiej czynności. Przykłady, to płatności internetowe i dane niezbędne dla ich operatorów, czy też o przesyłki kurierskie i dane niezbędne do ich realizacji.

Przyjęta w Wydawnictwie polityka prywatności jest zgodna z przepisami rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także z wchodzącymi w grę przepisami krajowymi.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres:

biuro@kojotikruk.pl