Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu

PKPK, jedna z dwóch pisanych podstaw taoizmu, jest w odróżnieniu od TTC dziełem obszernym, wobec czego nie może być mowy o prezentowaniu go tutaj w całości. Kojot wybrał, według swego uznania, szczególnie interesujące fragmenty o dwojakim charakterze: abstrakcyjnym (wykłady) i alegorycznym (przypowiastki), i nagrał je, przy czym w przypowiastkach, które mają swoich bohaterów, pomogli mu syn Zbyszek i synowa Patrycja.

PKPK składa się z trzydziestu trzech rozdziałów opatrywanych cyframi rzymskimi (I – XXXIII), a prawie każdy rozdział dzieli się na ustępy opatrywane cyframi arabskimi. Nagrania są zestawione w kolejności tych rozdziałów i ustępów. Każdemu fragmentowi Kojot nadał tytuł i opatrzył go nazwami wątków poruszanych w danym fragmencie. Przy przypowiastkach wymienione są również występujące w nich postaci. Od czasu do czasu pojawiają się też sentencje, czyli fragmenty zamykające ważną treść w jednym zdaniu, widoczne bezpośrednio na tej stronie.

Wszystkie fragmenty pochodzą z tłumaczenia Marcina Jacoby (Iskry, 2009).

I, 2

Przypowiastka: ptak Peng i małe zwierzątka
stopnie wiedzy, małe i duże, wędrówka na południe, pyłki w słońcu
cykada, przepiórka

I, 6

Przypowiastka: środek przeciwko pierzchnięciu skóry
sposób użycia
Huizi, Zhuangzi

I, 7

Przypowiastka: bożodrzew
sposób użycia, pożytek bezużytecznego
Huizi, Zhuangzi

II, 2

Czy życie ludzkie rzeczywiście jest takie niejasne, czy tylko ja jeden pełen jestem niejasności?

Wykład: pęd i niejasność
brak przeobrażenia przyczyną smutku, niejasność świata, względność ocen

II, 3

Droga powstaje przez chodzenie.


Jeżeli jest początek, to jest coś zanim jest początek.

Przypowiastka: dozorca małp
sposób użycia
dozorca małp, małpy
Wykład: ontologia
przedmiot i podmiot, twierdzenie i przeczenie, oś tao, poddanie się podmiotowości, prapoczątek i niebyt

II, 4

Wykład: rozgraniczenia
wstrzemięźliwość sądzenia (zwłaszcza o rzeczach poza światem przestrzennym)

II, 7

Mędrzec buja poza pyłem i brudem doczesności.

Wielki mędrzec jest niczym głupiec, bierze udział w niezliczonych przemianach lat, zachowując naiwność.

II, 8

Zapomnij o wieku, zapomnij o opiniach i wyruszaj w nieskończoność.

Wykład: spory
względność racji, niemożność sądzenia, zmienne głosy godzić za pomocą naturalnych granic

II, 10

Wykład: sen motyli

III, 1

Życie nasze jest ograniczone, ale poznanie nie ma granic. Nieskończone gonić ograniczonym, to bardzo wyczerpujące zadanie.

Wykład: sposób życia
agnostycyzm, złoty środek

III, 2

Przypowiastka: kucharz Ding
sprawność
książę Wenhui, kucharz Ding

IV, 1
Wobec ludzi łatwo jest stosować fałsz, ale trudno wobec przyrody.

Wykład: post umysłowy
szczeble percepcji: ucho – umysł – tchnienie

V, 4

Wykład: równowaga
nieprzejmowanie się okolicznościami zewnętrznymi = pogoda umysłu


VI, 1
Wiedza musi się ma czymś opierać, żeby być słuszną. Jednak to, na czym się opiera, jest właśnie nieustalone.

Wykład: wiedza i ludzie dawnych czasów
agnostycyzm, uwolnienie się od okoliczności zewnętrznych, od miłości życia i nienawiści śmierci, warunki mądrości!

VI, 3

Wykład: Tao

VI, 6
Człowiek pospolity dla Nieba uchodzi za szlachetnego wśród ludzi, a człowiek szlachetny dla ludzi jest pospolitym dla Nieba.

VII, 6

Wykład: wu wei
warunki mądrości cd.

VIII, 4

Wykład: Te
warunki mądrości cd.

XI, 3

Wykład: bezruch
warunki mądrości cd.

XII, 2
Śmierć i życie mają ten sam wygląd.

XII, 6

Przypowiastka: Yao i strażnik graniczny
nieodrzucanie wartości doczesnych
strażnik, Yao

XII, 8

Wykład: początek
krąg ontologiczny

XII, 11

Przypowiastka: pompa
nieposługiwanie się sprytem, odrzucenie nieprostych narzędzi
Zigong, pracujący

XII, 14

Wykład: błądzenie
oportunizm

XIII, 1

Wykład: spokój
siedem warunków spokoju

XIII, 8

Wykład: słowa i myśli
księgi-słowa-myśl-przekaz niewyrażalny słowami, forma-wygląd-imię-sława

XIV, 5

Wykład: nieuchwytność Tao
wędrówka w niebycie, żywienie się na polach prostoty, trwanie w sadach niezależności (bez bogactwa, imienia, władzy)

XV, 1

Wykład: szkoły
wady różnych światopoglądów

XV, 2

Wykład: cechy mędrca
warunki mądrości cd.

XVII, 1
Z żabą na dnie studni nie sposób prawić o morzu, bo ogranicza ją przestrzeń. Z letnim owadem nie sposób prawić o lodzie, bo ogranicza go czas. Z uczonym w księgach nie sposób prawić o Tao, gdyż ogranicza go nauka.

Człowiek, który zna Niebo, jest pełen wahania i elastyczny.

Wykład: cechy ludzi wielkich
warunki mądrości cd.

XVII, 4

Przypowiastka: żaba i żółw
stopnie wiedzy
Gongsun, książę Mou, żaba i żółw

XVII, 5

Przypowiastka: żółw w błocie
rezerwa wobec zaszczytów
dostojników, Zhuangzi

XVII, 6

Przypowiastka: ptak Yuanchu
frustracja i agresja
Zhuangzi

XVII, 7

Przypowiastka: Zhuangzi i Huizi na moście
niewiedza o tym co nie jest własne
Huizi, Zhuangzi

XVIII, 1
Najwyższa radość to brak radości, najwyższa chwała, to brak chwały
.

Wykład: radość
pozorność radości ze spraw doczesnych

XVIII, 2

Przypowiastka: śmierć żony
godzenie się ze śmiercią jako naturalną transformacją
Huizi, Zhuangzi

XVIII, 3

Przypowiastka: wrzód
godzenie się z kalectwem jako naturalną transformacją
wuj Zhili, wuj Huajie

XVIII, 4

Przypowiastka: czaszka
godzenie się ze śmiercią jako naturalną transformacją
Zhuangzi, czaszka

XVIII, 5

Wykład: uwzględnianie właściwości bytów (opowieść o ptaku zaproszonym na ucztę)

XIX, 1

Wykład: odrzucenie spraw
esencja

XIX, 3

Przypowiastka: garbus łapiący cykady
sprawność
Konfucjusz, garbaty starzec

XIX, 4
Kto przykłada wagę do tego, co na zewnątrz, ten wewnątrz jest niezdarny.

XIX, 5

Przypowiastka: poganianie owiec
zasada środka
książę Wei, Tian Kaizhi

XIX, 9

Przypowiastka: pływak
sprawność wynikająca z nieprzeczeniu swojej naturze, długie włosy
Konfucjusz, pływak

XIX, 10

Przypowiastka: stolarz Qing
sprawność
książę Lu, stolarz Qing

XIX, 12

Wykład: dopasowanie będące zapomnieniem o dopasowaniu

XX, 9
Postępujcie mądrze, ale odrzućcie przekonanie o mądrości własnego przekonania.

XXI, 10

Przypowiastka: Sun Shu’ao nie trapi się niczym
stoicyzm wobec spraw zmiennych, rezerwa wobec zaszczytów
Jian Wu, Sun Shu’ao

XXII, 1

Przypowiastka: Wnikliwy szuka Tao
niepoznawalność Tao, wiedzący nie mówią, godzenie się ze śmiercią (fetor i zgnilizna)
Wnikliwy, Niedziałanie, Wyczerpanie, Żółty Cesarz

XXII, 5
Życie człowieka pomiędzy Niebem a Ziemią jest niczym mignięcie galopującego białego źrebięcia w szczelinie ściany – nagle i koniec.

Wykład: życie jako energia
krótkość życia

XXII, 6

Przypowiastka: Dongguozi pyta o Tao
niebyt i niedziałanie
Dongguozi, Zhuangzi

XXII, 7

Przypowiastka: Wielka Czystość i wiedza o Tao
niepoznawalność Tao, wiedza a niewiedza
Wielka Czystość, Niewyczerpany, Niedziałanie, Brak Początku

XXII, 8

Przypowiastka: Świetlisty Blask i Brak Istnienia
sztuka oddalenia się
Świetlisty Blask

XXII, 10

Przypowiastka: Ran Qiu i początek
tożsamość życia i śmierci
Ran Qiu, Konfucjusz

XXII, 11

Wykład: przemiany
dostosowywanie się do zmian

XXIII, 1

Wykład: zasady ochrony życia
warunki mądrości cd.

XXIII, 3

Wykład: przeszkody 6 x 4

XXIII, 4
Nie można pozyskiwać ludzi innym sposobem, niż za pomocą klatek rzeczy, które lubią robić.

Wykład: przywiązania
za czym różni gonią

XXV, 8

Wykład: zwątpienie
błądzenie i wątpliwości

XXV, 10

Wykład: niemożliwość wiedzy
niepotrzebność teorii ontologicznych

XXVI, 2

Przypowiastka: karaś
jak pomagać, to bez zwłoki
Inspektor Rzeki, Zhuang Zhou, karaś

XXVI, 7

Przypowiastka: pożytek bezużytecznego
Huizi, Zhuangzi

XXVI, 12

Wykład: znaczenie i zbędność słów

XXVII, 1
Mówienie przez całe życie nie oznacza, że się coś powiedziało. Niemówienie przez całe życie nie oznacza, że się niczego nie powiedziało.

XXVII, 1 Wykład: koło garncarskie
zbędność słów cd.

XXVII, 2

Przypowiastka: 60 lat
wiedza i jej zmienność
Zhuangzi, Huizi, Konfucjusz

XXIX, 3

Wykład: nadmiar
uganianie się za doczesnością

XXI

Wykład: osiem wad i cztery troski