Według dat zmiany

2021-01-01

VAT
 • Pakiet zmian o nazwie Slim VAT (Dz.U.2020.2419)
CIT i PIT (regulacje wspólne)
 • Spółki komandytowe podatnikami CIT (Dz.U.2020.2123)
 • Spółki nieruchomościowe jako nowa kategoria podatników (jw.)
CIT
 • Estoński CIT (Dz.U.2020.2122)
 • Informacje o strategii podatkowej (Dz.U.2020.2123)
 • Struktury hybrydowe (Dz.U.2020.1106)
PIT
 • Ulga abolicyjna istotnie ograniczona (Dz.U.2020.2123)
 • Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych = 2 mln euro (jw.)

2020-01-01

Kwestie ogólne
 • Indywidualny rachunek podatkowy (Dz.U.2019.1520)
VAT
 • JPK_VAT staje się deklaracją podatkową (Dz.U.2019.1520)
CIT i PIT (regulacje wspólne)
 • Ulga na złe długi – korekta rozliczeń w związku z nieopłaceniem faktury przez 90 dni (Dz.U.2019.1649)
PIT
 • 17% stawka w 1. przedziale skali podatkowej (Dz.U.2019.1835)

2019-11-01

VAT
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w miejsce mechanizmu odwrotnego obciążenia (Dz.U.2019.1751)
 • Nowa matryca stawek VAT (jw.)
 • WIS – wiążąca informacja stawkowa (jw.)
 • Biała lista (wykaz) podatników VAT (Dz.U.2019.1018)

2019-10-01

PIT
 • Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy (jw.)

2019-08-01

PIT
 • Zwolnienie z PIT niektórych przychodów osób do 26. roku życia (Dz.U.2019.1394)

2019-07-01

P. od nieruchomości, rolny i leśny
 • Wzory informacji i deklaracji podatkowych określa Minister Finansów, a nie gmina (Dz.U.2018.2244)

2019-01-01

Kwestie ogólne
 • MDR – raportowanie schematów podatkowych (Dz.U.2018.2193)
CIT i PIT (regulacje wspólne)
 • Exit tax – opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych (przeniesionych za granicę) zysków (Dz.U.2018.2193)
 • IP-Box – 5% stawka dla dochodów z praw własności intelektualnej (jw.)
CIT
 • 9% stawka dla niektórych podatników (Dz.U.2018.2159)
PIT
 • Danina solidarnościowa od dochodów przekraczających 1 mln zł (Dz.U.2018.2192)
PCC
 • 0,5% stawka dla umów pożyczek (Dz.U.2018.2159)