Niezbędnik podatkowca

Niezbędnik podatkowca to ebook zawierający uchwały NSA, interpretacje ogólne Ministra Finansów oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE z lat 2008-2020.

Dostępny w dwóch formatach: PDF i EPUB.

Każdy, kto zawodowo zajmuje się podatkami, a więc każdy tytułowy podatkowiec wie, że znajomość podatków nie może ograniczać się do wiedzy o treści przepisów, ale powinna obejmować też wiedzę o ich stosowaniu w praktyce, czyli o wykładni, zwłaszcza gdy chodzi o wykładnię mającą charakter wiążący. Wiedza o tym, że dane zagadnienie jest w praktyce przesądzone, ułatwia działanie i pozwala uniknąć przykrych błędów, stawiających profesjonalistę w złym świetle. Oto cztery rodzaje tej wykładni.

            1.  Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wiążące wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych.

            2. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) wiążące wszystkie organy polskie. W zbiorze zamieszczono orzeczenia w sprawach „polskich”.

            3. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (TK) powodujące zmianę przepisów, a niekiedy jedynie zmianę ich interpretacji.

            4. Interpretacje ogólne Ministra Finansów (MF) skierowane są do organów podatkowych.

            Niniejsze opracowanie zawiera kompletny zbiór tych czterech rodzajów dokumentów z okresu ponad 10 lat (począwszy od 2008 r. do czerwca 2020 r.), składający się z 191 uchwał NSA, 101 orzeczeń TSUE, 93 wyroków TK i 212 interpretacji ogólnych MF.

             W celu wygodnego posługiwania się tak obszernym zbiorem został on podzielony na dwie części. W pierwszej znajdują się same tezy, ułożone według rodzajów podatku, a niekiedy także według zagadnień. Dzięki temu użytkownik szybko dowiaduje się, czy w interesującym go obszarze znajduje się jakieś rozstrzygnięcie. Jeśli już je znalazł, to za pomocą linku przenosi się od razu do części drugiej, by zapoznać się z pełną, niekiedy obszerną, treścią dokumentu, a więc z uzasadnieniem poszukiwanej tezy. W części drugiej wszystkie dokumenty uporządkowane są jednolicie według dat ich wydania (od najnowszych), dzięki czemu jeśli użytkownik zna datę poszukiwanego dokumentu, może od razu iść do tej części.

            Innym zabiegiem porządkującym jest podział zbioru na dwa tomy: Tom główny i Archiwum, do którego przeniesione zostały (w takim samym układzie) dokumenty nieaktualne w świetle stanu prawnego z końca czerwca 2020 r. Dzięki wydzieleniu Archiwum, które w kolejnych wydaniach będzie rosło, tak jak i Tom główny, usprawnione jest wyszukiwanie informacji bieżącej, zwłaszcza szukanie wg frazy.

Niezbędnik podatkowca wydawany jest co pół roku – w styczniu i w lipcu

Wersja demo zawiera dokumenty dotyczące PCC. Pobierz wersję demo: PDF albo EPUB.