Krzysztof Janczukowicz

Urodził się w 1961 r. w Bydgoszczy. Studia prawnicze rozpoczął w Toruniu i skończył w Gdańsku, podejmując od razu pracę nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim. W 1993 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa karnego pod kierunkiem prof. Mariana Cieślaka. Ukończył aplikację sędziowską, zdał egzamin radcowski i praktykował jako radca prawny, zajmując się obsługą przedsiębiorstw, a w szczególności rozliczeniami podatkowymi. Zajmował się też działalnością wydawniczą, piastując m.in. stanowisko redaktora naczelnego Wydawnictwa LEX (przejętego przez Wolters Kluwer), a następnie sopockiego Wydawnictwa Kwantum. Prowadzi zajęcia i szkolenia w Uniwersytecie Gdańskim, Wyższej Szkole Bankowej i Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Jest autorem kilku książek oraz kilkuset publikacji internetowych powstałych we współpracy z Wydawnictwami C.H. Beck, Infor i Wolters Kluwer. Są to publikacje dotyczące trzech obszarów: podatki, prawo karne i odpowiedzialność zawodowa.

W 2018 r. założył własne Wydawnictwo Kojot i Kruk.