Anglistyka

Nasze zamierzenia idą w dwóch kierunkach:

  • pomoce dydaktyczne w nauce języka angielskiego
  • tłumaczenia najważnieszych polskich ustaw na język angielski