Proverbs / Przysłowia

Proverb for every week / Przysłowie na każdy tydzień

1

 • It takes all sorts to make the world.
 • Wartość tkwi w różnorodności.

2

 • Take care of the pennies and the pounds will take care of themselves.
 • Grosz do grosz, a będzie kokosza.

3

 • A sound mind is in a sound body.
 • W zdrowym ciele zdrowy duch.

4

 • What you reap is what you sow.
 • Trzeba wypić piwo, którego się nawarzyło.

5

 • A leopard can’t change its spots.
 • Ciągnie wilka do lasu.

6

 • A friend in need is a friend indeed.
 • Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

7

 • There are plenty more fish in the sea.
 • Tego kwiatu pół światu.

8

 • Don’t beat around the bush.
 • Nie owijaj w bawełnę.

9

 • Save money for a rainy day.
 • Zachować coś na czarną godzinę.

10

 • Spill the beans.
 • Puścić farbę, puścić parę z ust.

11

 • Scrape the bottom of the barrel.
 • Na bezrybiu i rak ryba.

12

 • Grasp all, lose all.
 • Chytry dwa razy traci.

13

 • Haste makes waste.
 • Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy.

14

 • Actions speak louder than words.
 • Czyny są ważniejsze niż słowa.

15

 • When in Rome do as the Romans do.
 • Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.

16

 • Make hay while the sun shines.
 • Kuj żelazo póki gorące.

17

 • You’ve made your bed, now lie in it.
 • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

18

 • Devil is not so black as he is painted.
 • Nie taki diabeł straszny jak go malują.

19

 • A bird in hand is worth two in the bush.
 • Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

20

 • Faint heart never won fair lady.
 • Do odważnych świat należy.

21

 • It never rains but it pours.
 • Nieszczęścia chodzą parami.

22

 • Keep it under your hat.
 • Zachowaj to dla siebie.

23

 • A problem shared is a problem halved.
 • Podziel się swoim zmartwieniem, a będzie ci o połowę lżej.

24

 • Have a lot on one’s plate.
 • Mieć dużo na głowie.

25

 • A watched pot never boils.
 • Czekającemu czas się dłuży.

26

 • Make a rod for your own back.
 • Kręcić na siebie bat.

27

 • The best things in life are free.
 • Pieniądze szczęścia nie dają.

28

 • Take something with a pinch of salt.
 • Traktować coś z przymrużeniem oka.

29

 • Every cloud has a silver lining.
 • Nie ma złego co by na dobre nie wyszło.

30

 • To be all fingers and thumbs.
 • Mieć dwie lewe ręce.

31

 • To leave no stone unturned.
 • Poruszyć niebo i ziemię.

32

 • Never look a gift horse in the mouth.
 • Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

33

 • Pull oneself together.
 • Wziąć się w garść.

34

 • Don’t judge a book by its cover.
 • Nie sądź po pozorach.

35

 • Out of the frying pan into the fire.
 • Z deszczu pod rynnę.

36

 • Birds of a feather flock together.
 • Ciągnie swój do swego.

37

 • All that glitters is not gold.
 • Nie wszystko złoto, co się świeci.

38

 • Like father, like son.
 • Jaki ojciec, taki syn.

39

 • They that sow the wind shall reap the whirlwind.
 • Kto sieje wiatr, zbiera burzę.

40

 • Better safe than sorry.
 • Lepiej dmuchać na zimne.

41

 • Two heads are better than one.
 • Co dwie głowy, to nie jedna.

42

 • Let sleeping dogs lie.
 • Nie wywołuj wilka z lasu.

43

 • The last straw that broke the camel’s back.
 • Kropla, która przelała kielich.

44

 • The grass is always greener on the other side of the fence.
 • Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.

45

 • Don’t put all your eggs in one basket.
 • Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę.

46

 • East or West home is best.
 • Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

47

 • The apple doesn’t fall far from the tree.
 • Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

48

 • Still waters run deep.
 • Cicha woda brzegi rwie.

49

 • The early bird catches the worm.
 • Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.

50

 • A bad workman always blames his tools.
 • Złej baletnicy przeszkadza rąbek spódnicy.

51

 • Beauty is in the eye of the beholder.
 • Nie to ładne, co ładne, lecz co się komu podoba.

52

 • Have a memory like a sieve.
 • Mieć pamięć jak sito.