Twórca

Należy wyrazy, które trzeba powtórzyć, napisać na oddzielnych karteczkach (mogą być obrazki zamiast słów). Ćwiczenie to jest bardziej wymagające, ponieważ uczeń losuje karteczkę i musi ułożyć zdanie z danym wyrazem. Jeśli stopień zaawansowania pozwala, najlepiej jest tworzyć historyjkę. Czyli jeden uczeń losuje wyraz, układa z nim zdanie (koniecznie narracyjne!), po czym następny uczeń losuje wyraz i układa kolejne zdanie zaczętej przez poprzednika historyjki. W przypadku uczniów indywidualnych historyjkę naprzemiennie układają nauczyciel-uczeń, natomiast w przypadku grupy, uczniowie po kolei dodają swoje zdanie z wylosowanym wyrazem do wspólnej historyjki. Sugerowałabym usiąść w kółku 😊