Kółko i krzyżyk

W polach do zakreślania umieszczamy różne litery i uczeń, aby wybrać pożądane pole musi podać słowo zaczynające się na tę literę, która się w tym polu znajduje. Można też umieścić w każdym polu nazwę czasu gramatycznego i wtedy uczeń musi ułożyć zdanie z czasownikiem zaczynającym się na literę w pożądanym polu i w czasie, którego zajęcie tego pola wymaga. Ćwiczenie w parach, może być dla grupy, którą dzielimy na pary, jak też dla uczniów indywidualnych, wtedy grają z nauczycielem.